Noi rețele de alimentare cu apă în județul Prahova

 Noi rețele de alimentare cu apă în județul Prahova

Semnare contract și Ordin de începere PH-CL-06 – Execuţie rețele de alimentare cu apă și canalizare în Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu şi Tomşani

 Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 08.08.2023, contractul de lucrari intitulat PH-CL-06, “Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare in Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu si Tomşani” și a anunțat Ordinul de începere al lucrărilor in toate localitățile simultan în data de 21 Septembrie 2023.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectul contractului constă în construirea de rețele de alimentare cu apă și canalizare în patru localități, după cum urmează:

Urlaţi:

Reţele de apă uzată: L=18.895 m

Staţii de pompare apă uzată: 12 SPAU

Conducte de refulare: L=5.088 m

Racorduri: 968 buc.

Cămine (de vizitare şi intersecţie, de liniştire, de decantare şi de rupere de panta): 521 buc.

Mizil:

Reţele de alimentare cu apă: L=4.896 m

Branşamente: 538 buc.

Reţele de apă uzată: L=3.311 m

Staţii de pompare apă uzată: 1 SPAU

Conducte de refulare: L=154 m

Racorduri: 191 buc.

Cămine (de vizitare şi intersecţie, de liniştire, de decantare şi de rupere de panta): 71 buc.

Cămine (de golire, aerisire, intersecţie şi vane): 27 buc.

 Albeşti-Paleologu:

Extindere rețele de distribuţie: L=17.429 m

Branşamente:1338 buc.

Cămine (de golire, aerisire, intersecţie şi vane): 72 buc.

Tomşani:

Extindere rețele de distribuţie: L=19.154 m

Branşamente: 976 buc.

Cămine (de golire, aerisire, intersecţie şi vane): 45 buc.

 Valoarea totală a contractului este de 92.126.380,86 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din S.C. NICONS S.R.L. (lider de asociere, S.C. INGAZ FOR CONSTRUCT S.R.L. și S.C. HABAU S.R.L. Durata acestui contract este de 24 luni.

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.  

Data finalizări proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

 Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova:

Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga

Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni

Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic

Drăgănești, Dumbrava

Fulga

Gherghița

Izvoarele

Mizil

Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos

Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani

Telega, Tinosu, Tomșani

Urlați

Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail: alexandru.oprea@hidroprahova.ro 

Persoană de contact A. OPREA (manager de contract).

COprea

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.