Construire de rețele de alimentare cu apă și canal, în Prahova

 Construire de rețele de alimentare cu apă și canal, în Prahova

Semnare contract PH-CL-02 – Construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni

Hidro Prahova S.A. a semnat ieri, 17.07.2023, contractul de construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni.  Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

Obiectul contractului PH-CL-02 constă în construirea de rețele de alimentare cu apă și canalizare în patru localități, după cum urmează:

  • Sinaia: extindere rețea de alimentare cu apă (529 m); reabilitare rețea de alimentare cu apă (15.702 m); extindere rețea de canalizare menajeră (2.191 m); reabilitare rețea de canalizare menajeră (1.199 m);
  • Bușteni: extindere rețea de alimentare cu apă (2.619 m); reabilitare rețea de alimentare cu apă (9.684 m); extindere rețea de canalizare menajeră (9.994 m); reabilitare rețea de canalizare menajeră (8.164 m); 1 stație de pompare apă potabilă; 5 stații de pompare apă uzată și conducte de refulare.
  • Breaza: extindere rețea de alimentare cu apă (5.533 m); reabilitare rețea de alimentare cu apă (15.429 m); extindere rețea de canalizare menajeră (2.324 m); reabilitare rețea de canalizare menajeră 2.893 m); 3 stații de pompare apă potabilă.
  • Comarnic: extindere rețea de alimentare cu apă (5.513 m); extindere rețea de canalizare menajeră (5.784 m); 6 stații de pompare apă uzata și conducte de refulare; 1 stație de pompare apă potabilă.

Valoarea totala a Contractului PH-CL-02 – Construire rețele de alimentare cu apă și canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni – este de 128.976.920,15 RON fără TVA. Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din SC TANCRAD SRL – Lider și SC OLD ROAD SRL –Asociat, iar durata acestuia este de 24 luni.

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanțare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum și dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creșterea capacității de furnizare. Totodată, Proiectul de dezvoltare regională își

propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare și epurare în localitățile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în 42 de localități din județul Prahova: Adunați, Albești Paleologu, Aluniș, Ariceștii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Bertea, Breaza, Bușteni, Câmpina, Cărbunești, Cerașu, Comarnic, Drăgănești, Dumbrava, Fulga, Gherghița, Izvoarele, Mizil, Păcureți, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Provița de Sus, Provița de Jos, Sălciile, Scorțeni, Sinaia, Șirna, Slănic, Șoimari, Ștefești, Surani, Telega, Tinosu, Tomșani, Urlați, Vălenii de Munte și Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă față de capacitățile existente, iar 190.810 locuitori echivalenți, de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informații suplimentare se pot obține la e-mail alexandru.oprea@hidroprahova.ro, persoană de contact Oprea Alexandru (manager de contract).

COprea

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.